Кафедра філософії гуманітарних наук

Філософія людяності в освіті, науці та житті: збірник наукових матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті професора Анатолія Олексійовича Приятельчука (м. Київ, 25 березня 2022 року) / ред. кол. А.Є. Конверський, Л.В. Губерський, [та ін.]. Київ: ВАДЕКС, 2022. – 132 с.

ISBN 978-966-9725-87-5


Детальніше...
 

Філософія: Навчально-методичний комплекс дисципліни (програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та система оцінки знань студентів гуманітарних факультетів) / За ред. Л.В. Губерського. – Київ: Вадекс, 2022. – 94 с.


Детальніше...
 

Філософія: Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів / кол. авторів; кер. автор. кол. А.О. Приятельчук. – Київ: Вадекс, 2021.– 560 с. ISBN 978-966-9725-75-2

Керівник авторського колективу:
проф. Приятельчук А.О.

Авторський колектив:
Губерський Л.В., академік НАН України, доктор філософських наук, професор; Приятельчук А.О., кандидат філософських наук, професор; Сайтарли І.А., доктор філософських наук, професор; Шашкова Л.О., доктор філософських наук, професор; Корабльова В.М., доктор філософських наук; Аташкаде Р.В., кандидат філософських наук; Власенко Ф.П., кандидат філософських наук, доцент; Гончаренко М.М., кандидат філософських наук; Іщенко О.М., кандидат філософських наук, доцент; Караульна Н.В., кандидат філософських наук, доцент; Колотило В.В., кандидат філософських наук, доцент; Левченюк Є.В., кандидат філософських наук, доцент; Облова Л.А., кандидат філософських наук, доцент; Сєрова Ю.В., кандидат філософських наук; Солдатська Т.І., кандидат філософських наук; Товмаш Д.А., кандидат філософських наук, доцент.

Детальніше...
 

ПРОГРАМА

розвитку кафедри філософії гуманітарних наук 

філософського факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка на 2021-2026 рр.


Детальніше...
 

Сторінка 1 з 3

Гості on-line

На даний момент 5 гостей на сайті
Головна