КОРАБЛЬОВА ВАЛЕРІЯ МИКОЛАЇВНА

Друк

КОРАБЛЬОВА ВАЛЕРІЯ МИКОЛАЇВНА

(30.12. 1981, м. Харків).

доктор філософських наук, професор

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

з 2017 р. – професор кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2015-2017 рр. – запрошена дослідниця Стенфордського, Варшавського, Карлового університету, Інституту наук про людину у Відні.

2012-2015 докторант кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Т. Шевченка (тема дослідження «Соціальні смисли ідеології в сучасному суспільстві», спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

2013-2014 індивідуальний грант на дослідження «Дискурс ідеології в Білорусі та Україні: соціальна теорія і практика» у межах програми «Соціальні трансформації в Порубіжжі (Білорусь, Україна, Молдова)» (Європейський гуманітарний університет (Вільнюс, Литва) за фінансової підтримки Корпорації Карнегі (Нью-Йорк) та Американських Рад із міжнародної освіти (ACTR/ACCELS)).

2009-2012 доцент (2011 р. – вчене звання «доцент») кафедри гуманітарних наук ННІПП Національної академії внутрішніх справ, вчений секретар Вченої ради ННІПП НАВС.

2007-2009 вчений секретар Вченої ради філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна.

2006-2009 викладач (з 2007 р. – доцент) філософського факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна.

2006 захист кандидатської дисертації («Репрезентація ідеї покоління в соціокультурних контекстах», спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури).

2003-2006 аспірантура ХНУ імені В.Н. Каразіна.

1997-2003 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (диплом магістра з відзнакою). Іменна стипендія Президента України. Лауреат регіональної програми «Нове тисячоліття – нові імена» (Харківська обласна державна адміністрація).

1995-1997 ліцей № 174 «Професіонал» м. Харкова, відділення іноземних мов (золота медаль, диплом з відзнакою; іменна стипендія директора ліцею). Тема дипломної роботи: “Language and Culture”.

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

ХНУ імені В.Н. Каразіна: «Філософія», «Філософія» (для аспірантів), «Культурологія», «Вступ у спеціальність» (для студентів філософського факультету спеціальності «Культурологія»), «Національна ідентичність» (спецкурс для магістрів); НАВС: «Філософія», «Логіка», «Філософія права».

Головні напрями наукових досліджень: критична соціальна теорія, ідеологічні студії, методологія соціогуманітарного пізнання, пострадянські трансформації Центрально-Східної Європи.

Близько 90 наукових праць.

ОСНОВНІ РОБОТИ:

Монографія:

Покоління в полі культури: множинність репрезентацій : Монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 180 с.

Навчальні посібники:

Філософія права : Мультимедійний підручник / О.І. Гвоздік, М.В. Костицький та ін. / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48094 від 28.02.2013 (І місце в номінації «Навчально-методичні видання (електронні видання)» Конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС у 2013 р.).

Конфліктологія : Словник / за заг. ред. О. Г. Колба, А. І. Буймістера. – Київ – Переяслав-Хмельницький: «Видавництво К С В», 2012. – 592 с. (диплом Конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС у 2012 р.).

Корабльова В.М., Прибутько П.С., Компанець С.Г. Філософія : Мультимедійний навчальний посібник  / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 44190 від 11.06.2012.

Корабльова В.М. Постсучасна культура в системі координат «модерн – постмодерн» // Культурологія: навч. посіб. / В. В. Павленко, О. М. Цапко, А. І. Буймістер та ін. / Рекомендовано МОН України. – К.: КНТ, ЦУЛ, 2010. – 224 с. – С. 106-122.

Прилуцька А.Є., Корабльова В.М. Культурологія. Модульний курс: навч. посібник. Культурологія. Етика. Естетика / Рекомендовано МОН України. – Х.: Торсінг Плюс, 2008. – (2-ге вид. – 2009). – 288 с. (диплом IX виставки-конкурсу навчальної літератури в ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008 р.).

Презентації на конференціях:

«The Social Concept of Ideology: the Parallax View» на Міжнародній конференції «International Žižek Studies Conference. Parallax Future(s) in Art and Design, Ideology, and Philosophy» (USA, Cincinnati, 4-6.04.2014).

«Ideological Situation in Contemporary Ukraine: from Distopia to Utopia» на Міжнародній конференції «Exploring Borderland: 2003-2013» (Вільнюс, ЄГУ, 10-11.04.2014).

Міжнародна літня школа «Медіафілософія: міждисциплінарне поле досліджень» (Санкт-Петербург, СПбДУ, Центр медіафілософії, 28-31 серпня 2011 р.).

Основні публікації:

Мовна ситуація в Україні: фантомний біль постколоніальної доби // Мовна ситуація та мовна політика в Україні: Тези IV Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Мовна ситуація та мовна політика в Україні», 28 лютого 2014 р.– К.: НАВС, 2014. – 247 с. – С. 28-31.

Євромайдан як симптом: запит на ідеологію // «Дні науки філософського факультету – 2014», Міжн. наук. конф. (2014 ; Київ). Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014», 15-16 квіт. 2014 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. – Ч. 5. – 191 с. - С. 76-79.

Виртуальность сообществ: методологический сдвиг современной социальной теории // Топос. – Вильнюс: ЕГУ, 2013. – № 2. – С. 42-57.

Ідеологія як механізм подвійної реїфікації у структурі соціальної реальності // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка (Філософія. Політологія). – 2013. – № 4 (114). – С. 28-31.

Анти-Спарта, или Политкорректность как практическая идеология современного либерализма // Философия и социальные науки: Научный журнал. – 2013. – № 2.– Минск: БГУ, 2013. – С. 50-56.

Цинизм как идеологический стержень индивидуализированного общества // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Журнал научных публикаций. – № 07 (54) июль 2013. – Ч.1. – Москва: Институт стратегических исследований, 2013. – 284 с. – С. 260-263.

Идеология как социальный опыт сознания // Техногенная эра в судьбе человека, общества, мира: сборник научных трудов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 201 с. – С. 125-132.

Идеология как матрица ценностей и культурный код // Философия и ценности современной культуры : Материалы Межнунар. науч. конф., Минск, 10-11 окт. 2013 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол. : А. И. Зеленков [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – 453 с. – С. 59-62.

Социально-философский концепт идеологии: методологический ракурс // Научные труды Республиканского института высшей школы. Философско-гуманитарные науки : Сборник научных статей. – Выпуск 12. – Минск: РИВШ, 2013. – 400 с. – С. 203-209.

Антропологізація як метадисциплінарний тренд: межі застосування // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 663-664. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 263 с. – С. 218-223.

Філософія права в Україні: ідеологічні підстави // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Х.: Право, 2013. – № 4 (18). – 280 с. – С. 40-47.

Ідеологічні ефекти глобалізаційного дискурсу // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. — Донецьк, 2013. – № 1-2. – Том 2. – С. 55-63.

Суспільство споживання: ідеологічний простір симуляції задоволення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: теорія культури і філософія науки. – Випуск 48. – № 1029-ІІ/2013. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 149-155.

Права людини як наріжна ідеологема модерного суспільства: сучасні репрезентації // Людина і держава – плебсологічний вимір. П’ята (ювілейна) Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2012 р.). / [відп. за вип. М.І. Скригонюк]: [матеріали доповідей і виступів]. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 5. – 478 с. – С. 221-225.

Ідеологічний простір кіно // Філософські проблеми гуманітарних наук. – К.: КНУ імені Т. Шевченка, 2012. – № 22. – 80 с. – С. 24-27.

Медіаконструювання соціальної реальності: ідеологічний ракурс // Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. – Х.: ХАІ, 2012. – № 4. – 138 с. – С. 54-62.

Сучасна війна: віртуальна гра чи травма реального? // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДІА, 2012. – № 51. – 290 с. – С. 150-157.

Доброчинність як ідеологічно маркована соціальна практика // Альтруїзм, благодійність і демократія у сучасних соціокультурних контекстах. – Х.: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2012. – 147 с. – С. 112-117.

Історизація як ідеологічний прийом європейської соціогуманітаристики // Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Випуск 14. – 248 с. – С. 158-164.

Трансформації тілесного ландшафту: тіло-аватар, тіло-інтерфейс і шизосуб’єкт // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». – № 1012’2012. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – Випуск 46. – С. 173-179.

Пенсійна реформа – 2011: правові засади та потенційна легітимність // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : Науковий журнал. – К.: Національна академія внутрішніх справ, 2012. – № 2 (81). – С. 36-42.

Сучасність як наріжна ідеолоґема європейської культури // Філософські проблеми гуманітарних наук. – К.: КНУ імені Т. Шевченка, 2011. – № 20. – 89 с. – С. 51-56.

Тематизації ідеології в постмодерністичних концепціях // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2012. – Випуск 59 (№4). – 850 с. – С. 331-336.

Пенсійна реформа – 2011 як політичний проект: до питання соціальної легітимності // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – Вип. 1 (41). – С. 201-208.

«Кіновіти» vs. «Ідіоритміки»: модерна та постмодерна моделі покоління // Філософія: нове покоління / Упоряд. Б. Шуба. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 95-105.

Виртуальная реальность как эманация человеческой "чтойности" // Генезис категории виртуальная реальность: Материалы международной научной конференции (15 февраля 2008 г.) / Под ред. А.В. Захряпина и др. – Саранск: Тип. «Рузаевский печатник», 2008. – С. 157-161.

Віртуальна реальність як простір симулякрів у поліонтологічному світі постсучасності // Практична філософія. – 2008. – № 1. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2008. – С. 114-120.

Культура как пространство виртуального // Науки о культуре в ХХI веке : сборник материалов ежегодной конференции-семинара молодых ученых / отв. ред. И. М. Быховская. – Т. 8. – Москва: РИК, 2007. – 538 с. – С. 128-131.

Людина як віртуальний конструктор // Філософська думка. – 2007. – № 6. – К., 2007. – С. 25-33.

Віртуальна реальність і покоління: феноменологія взаємоімплікацій // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – № 1-2/2006. – Донецьк:ДонНУ, 2006. – С. 141-146.

Репрезентация идеи поколений в мифологическом сознании // Локальный миф: Взгляд молодежи. Материалы междисциплинарного гуманитарного семинара „Структура локального мифа” 22-25 мая, 22-23 сентября 2006 года. – Ульяновск: УлГУ, 2006. – С. 110-118.

Reactualisation of the Christian Model of Family in the Globalization Context // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: теорія культури і філософія науки. Тематичний випуск „Шляхи релігії в ХХ-ХХІ століттях”. – № 714/2006. – С. 250-257.

Темпоральные коннотации идеи поколения // Пространство и время: физическое, психологическое, мифологическое: Сборник трудов IV Международной конференции. – Москва: Культурный центр „Новый Акрополь”, 2006. – С. 63-69.