ЯРОШОВЕЦЬ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Друк

ЯРОШОВЕЦЬ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

(20.11.1952, с. Путиловичі, Лугинського р-ну, Житомирської обл.).

Доктор філософських наук, професор.

тел.: 235-13-51

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Закінчив філософський факультет Київського державного університету (1975). З листопада 1975 року аспірант філософського факультету. В університеті працює з 1978 року на посадах: асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри філософії гуманітарних факультетів. 1995-98 рр. заступник декана філософського факультету з наукової роботи. У 1996-97 рр. - в. о. завідувача кафедри філософії гуманітарних наук. З 1998-2014 рр. - завідувач кафедри історії філософії філософського факультету.З 1980 року - кандидат філософських наук, тема кандидатської дисертації - "Природа гносеологічного образу та його методологічна роль в науковому пізнанні". З 1996 року - доктор філософських наук, тема докторської дисертації - "Гуманістичний зміст методології пізнання". У 1998 році присвоєно вчене звання професор. Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій - понад 120.Входить до складу спеціалізованих вчених рад по захисту докторських (кандидатських) дисертацій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. З січня 2004 року - заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.27. Підготував 3 докторів та 12 кандидатів наук.

Головні напрями наукових досліджень: сучасна методологія наукового пізнання, світоглядно-гуманістичні орієнтири особистості, гуманістична природа філософії та розуміння її як життєвого завдання, проблема трансформації вищої освіти в Україні, співвідношення філософії та історії філософії, методологія історико-філософських досліджень, роль історії філософії в структурі філософського знання.

Викладає курси: "Сучасна світова філософія", "Актуальні проблеми історії філософії", спецкурси: "Зміна предмету філософії в історії філософії", "Гуманізм в історії філософії".

Нагороди: медаль "В пам'ять 1500-ліття Києва" (1982), знак "Відмінник освіти України" (2002).

Основні праці:

- Людина в системі пізнання. Монографія. – К., 1996;

- Історія філософії: Підручник. / За ред. В.І.Ярошовця. - К., 2002. (у співавт.);

- Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. -К.: Знання України, 2004;

- Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.);

- О гуманистических тенденциях в познании // Вопросы философии. - 1997. - № 10;

- Світоглядно-гуманістична парадигма в сучасній філософії (постмодерний вимір) // Філософсько-антропологічні студії. Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ, 2001;

- Розділ 3. „Гносеологія” // Філософія: Підручник / За ред. д.філос.н., проф. Надольного І.Ф. 2-е видання. - К., 2001;

- Розділ „Людина і природа” // Людина і світ: Підручник. За ред. д.філос.н., проф. Л.В. Губерського (2-е вид.). - К., 2001;

- Вступна стаття, Сучасна світова філософія // Історія філософії: Підручник. / За ред. В.І.Ярошовця. – К., 2002;

- Історія, філософія, історія філософії // Філософська думка. Український науково-теоретичний часопис. – № 2. - К., 2003. (у співавт.);

- Методологічна рефлексія історико-філософського процесу //Наукові записки. Том ХІІ. Філософський факультет. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка КПВД "Педагогіка", 2004;

- Історія філософії. Вступ // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К.: Знання України, 2005. (у співавт.);

- Розвиток сучасної світової філософії: Частина VI // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К.: Знання України, 2005. (у співавт.);

- История философии. Философия. Методология // Философия и будущее цивилизации: Тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса (Москва, 24-28 мая 2005 г.): В 5 т. - Т.2. - М., 2005;

- Явище і смисл історії філософії. Методологічні обгрунтування Густава Шпета // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 80. - К., 2006;

- Київська філософська школа в системі української філософії // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Дні науки філософського факультету-2007" - К., 2007;

- Історія філософії: Підручник:У 2 т./ За ред. В.І. Ярошовця. - К: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. - Т.І.

- Історія філософії: Підручник:У 2 т./ За ред. В.І. Ярошовця. - К: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. - Т.ІІ.

- Історія філоосфії: від структуралізму до постмодернізму: підручник - К.:ВПЦ "Київський університет", 2008.