АНДРУЩЕНКО ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Друк

Андрущенко Віктор Петрович

(01.01.1949, с. Совинка, Конотопського р-ну, Сумської обл.)

Член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, док-тор філософських наук, професор.

У 1975 році закінчив з відзнакою філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1975 – 1978 роках навчався в аспірантурі по кафедрі етики і естетики. У 1978 році захистив кандидатську, а в 1991 році – докторську дисертацію.

Протягом 1978 – 1983 років працював асистентом, старшим викладачем кафедри етики і естетики, а з 1983 року по 2003 рік – старшим викладачем, доцентом, професором кафедри філософії гуманітарних наук. Виконував обов’язки заступника декана філософського факультету, а згодом – заступника проректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1995 – 1999 роках займав посади заступника міністра, першого заступника міністра освіти України. Зробив вагомий внесок у реформування освітньої галузі, становлення національної системи освіти в Україні. Під керівництвом і за безпосередньою участю В. П. Андрущенка здійснено формування нормативно-правового поля освіти (підготовлено, зокрема, проекти Законів України «Про вищу освіту», «Про державну підтримку позашкільної освіти» та інші. У 1999 – 2000 роках здійснював керівництво діяльністю робочої групи з підго-товки «Національної доктрини розвитку освіти України».

З 1999 року і по 2005 рік працював директором Інституту вищої освіти АПН України. З 2003 року – ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Викладає нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Соціальна філософія», «Ідеологія і культура» та інші.

Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія та філософія історії, філософія освіти й культури.

Член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України, в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, голова експертної ради ВАК України з філософії, політології та соціології. Президент Асоціації ректорів педагогічних університетів України.

Під керівництвом В. П. Андрущенка захищено 25 докторських та 60 кандидатських дисертацій.

Підготовлено і опубліковано понад 700 наукових та науково-методичних праць. Серед них індивідуальні й колективні монографії, підручники, навчальні посібники для студентів вищих навчальних за-кладів.

Основні праці: «Ідеологічна ефективність культури» (1988); «Сучасна соціальна філософія» (1996; у співавт.); «Історія соціальної філософії» (2000); «Культура. Ідеологія. Особистість» (2002; у співавт.); «Соціальна робота» (у співавт.); «Інтелектуальний потенціал нації: погляд у ХХІ століття» (у співавт.); «Беловежье. Украина 1991-1995. Леонид Кравчук» (1996, у співавт.); «Роздуми про освіту» (2004, 2008); «Вступ до філософії. Великі філософи» (2004); «Соціальна філософія: історія, теорія, методологія» (у співавт.); «Організоване суспільство» (2006); «Українська культура у європейському контексті» (2007; у співавт.); «Основи сучасної філософії освіти» (2009; у співавт.); «Ціннісний дискурс в освіті в епоху глобалізації та інформаційної революції» (2009); «Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи» (2009; у співавт.) та інші.

Вченому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1997 р.), нагороджено першою премією Академії педагогічних наук України (2000 р.), орденом «За заслуги» (2008 р.), Почесною Грамотою Верховної Ради України (2003 р.), відзнаками Міністерства освіти і науки України, премією імені Дмитра Чижевського НАН України (2003 р.).