БИЧКО ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Друк

Бичко Ігор Валентинович

(10.07. 1931, м. Харків)

Доктор філософських наук, професор.

У 1954 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. У 1962 році захистив кандидатську, а в 1973 році – докторську дисертацію. У 1976 році присвоєно вчене звання професор.

У Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка пра-цює з 1961 року на посадах: старшого викладача, доцента кафедри діалектичного та історичного матеріалізму, доцента кафедри історії філософії (1967 – 1969 рр.), доцента кафедри філософії гуманітарних факультетів (1969 – 1972 рр).

В 1975 – 1984 роках очолює кафедру історії філософії філософського факультету, протягом 1984 – 1992 років працює завідувачем кафедри філософії Інституту підвищення кваліфікації Київського університету. З 1992 року – професор кафедри теорії та історії філософії, а з 1998року – професор кафедри історії філософії.

Входить до складу експертної ради з філософії ВАК України, до складу спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Викладає нормативні та спеціальні курси: «Сучасна світова філософія», «Російська філософія», «Українська філософія в контексті світової культури», «Проблема свободи в історії філософії».

Головні напрямки наукових досліджень: сучасна світова філософія, історія української філософії, проблеми свободи та пізнання.

Під керівництвом І. В. Бичка захищено 18 докторських та більше 40 кандидатських дисертацій.

Основні наукові праці. Має близько 690 наукових та навчально-методичних публікацій, основними з яких є наступні: На філософсько-му роздоріжжі. – К., 1962; Свобода і сваволя. – К.: Знання, 1966; У кайданах ілюзій. – К.: Знання, 1968; Познание и свобода. – М.: Политиздат, 1969; В лабиринтах свободы. – М.: Политиздат, 1976; Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник (І. В. Бичко керівник авт. кол.). – К.: Либідь, 1991; Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник 2-ге вид. – К.: Либідь, 1993; Людина і доля. – Польща, Олштин, 1996 (у співавт.); Історія філософії. Підруч. – К., 2001 (кер. авт. кол-ву); Історія філософії. Підруч. – К., 2002 (у співавт.); Київська школа екзистенційної філософії // Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва в сучасному дискурсі. – К., 2003; Історія філософії. Словник. – К., 2005 (у спів-авт.); Історія філософії. – К., 2008 (у співавт.).

Нагороджений медалями «В пам’ять 1500-ліття Києва» (1983 р.), «Ветеран праці» (1988 р.). Удостоєний звання «Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка» (2001 р.).