БУСЛИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ

Друк

Буслинський Володимир Андрійович

(03.03.1930, с. Цапіївка, Сквирського р-ну, Київської обл.).

Доктор філософських наук, професор.

У 1955 році закінчив з відзнакою філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1964 році закінчив Академію суспільних наук при ЦК КПРС. У цьому ж році захистив кандидатську , а в 1972 році – докторську дисертацію.

З 1955 по 1966 рік працював інструктором, лектором, завідувачем відділу пропаганди і агітації Обласного Комітеті КП України. 1968 – 1973 роки – завідувач кафедри філософії Житомирського педагогічного інституту імені І. Франка. У 1973 – 1986 роках працював завідувачем відділу Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України.

З 1986 по 2000 рік – професор кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2000 року працює професором кафедри філософії, політології та права Київського славістичного університету.

Був членом спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

Викладав нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Теорія пізнання».

Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, істо-рія філософії.

Основні наукові праці: Ленин и проблемы качественных изменений в общественном развитии. – К.: из-во КГУ, 1970; Ідейна злиденність «критиків» матеріалістичної діалектики. – К.: в-во КДУ, 1973; Материалистическая диалектика и актуальные вопросы общественной практики и научного познания. – К.: Наукова думка, 1973 (у спів-авт.); Діалектика розвитку соціалістичного суспільства. – К.: Політвидав України, 1980; Философская мысль в Киеве. – К.: из-во «Научная мысль», 1982 (у співавт.); Труд как основная сфера жизнедеятельности социалистического общества. – К.: из-во «Научная мысль», 1984 (у співавт.); Методологические проблемы социального познания.– К.: Наукова думка,1987 (у співавт.); Філософія: Навч. посіб.– К.: Вікар, 1997, 2000, 2001, 2003 (у співавт.); Філософія: Навч. посіб. /за ред. В. А. Буслинського/.– К.: КСУ, 2002 (у співавт.); Синергетика та її філософські виміри // Віче, 2011; Синергетика чк нове світорозуміння // Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах. – 2012.

Нагороджений медаллю: «В пам’ять 1500-ліття Києва» (1983 р.).