ГОРАК ГАННА ІВАНІВНА

Друк

Горак Ганна Іванівна

(27.11.1931, м. Київ – 2009, м. Київ).

Доктор філософських наук, професор.

У 1955 році закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Протягом 1960-1963 років навчалася в аспірантурі філософського факультету. У 1963 році захистила кандидатську , а в 1979 році – докторську дисертацію.

З 1963 по 1966 рік працювала асистентом кафедри діалектичного та історичного матеріалізму, а з 1966 року по 1976 рік – асистентом, доцентом кафедри філософії гуманітарних факультетів. З 1987 року по 1996 рік – професор кафедри філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1997 року по 2005 рік завідувала кафедрою філософії Київського Міжнародного Соломонового університету.

Викладала нормативні курси: «Історичний матеріалізм», «Філософська пропедевтика», «Соціальна філософія», «Філософська антропологія» та спецкурси «Методологічні проблеми суспільних наук», «Особливості і будова соціального знання», «Актуальні питання історичного матеріалізму», «Соціально-філософський аналіз праці», «Актуальні проблеми соціальної філософії», «Людина в соціальних структурах».

Головні напрямки наукових досліджень: праця як форма діяльності, специфіка соціального знання, методологічні проблеми суспільних наук, смисложиттєві проблеми людської буттєвості, духовне життя суспільства.

Основні наукові праці. Автор 3 індвідуальних та 18 колективних монографій і підручників, понад 100 наукових статей, збірок та віршів «Сутінкові роздуми» (2006р.); книг «Миттєвості життя» (2003р.); «Сорок сороков» (2009р.) та ін. Духовне життя працівників в соціалістичному суспільстві. – К., 1981; Суспільні науки: особливості, ґенеза, структура. – К., 1977; Суспільствознавство і соціальна практика. – К., 1986; Авторитет праці в соціалістичному суспільстві. – К., 1987; Чи альтернативні людяність і соціальність? - К., Либідь, 1990; Від диявола до ангела? Чи прогресує людська духовність. – К., 1991; Суспільні заклики та їх дія. – К., 1995 (у співавт.); Філософія: курс лекцій. – К., 1998; Стратегія життя. – К., 2001(у співавт.).

Нагороджена медаллю «В памʼять 1500-ліття Києва» (1983р.).