ДИРДА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Друк

Дирда Олександр Іванович

(02.04.1951, м. Київ – 21.05.2014, м. Київ).

Кандидат філософських наук, доцент.

У 1973 році закінчив філософський факультет Київського державного університету  ім. Т.Г. Шевченка, а в 1976 році - аспірантуру по кафедрі філософії гуманітарних факультетів.

У 1978 році захистив кандидатську дисертацію.

З 1976 по 1999 рік працював на посадах асистента, старшого ви-кладача, доцента кафедри філософії гуманітарних наук, а також заступником декана філософського факультету по роботі з іноземними студентами.

У 2008-2014 роках працював доцентом кафедри філософії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Викладав нормативні курси: «Діалектичний матеріалізм», «Філософія».

Головні напрями наукових досліджень: філософія науки, історія науки, теорія пізнання.

Основні наукові праці: О соотношении понятий научного познания и знания // Проблемы философии. – 1977; Актуальные вопросы методологии научного познания // Вестник Киевского государственного университета. Серия: Вопросы философских наук. – 1978; Научное знание в системе средств формирования мировоззрения личности развитого социализма // Проблемы философии. – 1986; Образование и формирование сознания нового человека // Научный сборник Леонского национального университета (Республика Никарагуа). – 1986 (На испанском языке).