ДІДЕНКО ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

Друк

Діденко Віталій Федорович

(18.04.1951, с. Лукашівка, Монастирищенського р-ну,

Вінницької (тепер Черкаської) обл. – 28.07.2009, м. Київ).

Кандидат філософських наук, доцент.

У 1979 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. У 1984 році захистив кандидатську дисертацію.

З 1980 по 2009 рік працював асистентом, доцентом кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Активно займався громадською роботою: голова наукового студентського товариства філософського факультету (1976-1979 рр.); голова профспілкової організації філософського факультету (1981-1989 рр.); вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.27 з філософських наук по захисту докторських та кандидатських дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1996-2004 рр.).

Викладав нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Філософія та її історія», «Соціальна філософія», «Часовий вимір історії».

Головні напрями наукових досліджень: проблеми філософської антропології, онтологія, гносеологія, методологія, феноменологія, праксеологія, соціальна філософія, футурологія, історія філософії, філософія мови, філософія лінгвістичного аналізу.

Досліджував проблематику темпорології, світогляду; був одним з перших розробників курсу «Людина і світ» та авторської схеми його опанування; започаткував новий напрям філософування – нинілогію.

Основні наукові праці. Автор 135 наукових та навчально-методичних публікацій, основними з яких є наступні: Людина і світ / методичні поради і матеріали для підготовки абітурієнтів. – К.: 1994 (у співавт); Філософія: проблеми, категорії, теорії: Навч. посібник для ліцеїстів, гімназистів, студентів вузів. – К.: Педагогіка, 1996; Людина і світ: Тематичне планування навчально-творчого курсу для випускних класів, ліцеїв і гімназій. – К.: «Магістр-S», 1998 (у співавт); Людина і світ: Навчальний посібник для ліцеїстів, гімназистів, вступників до вищих навч. закладів. 5-те вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа, 2001. (у співавт); Філософія: Навч. посіб. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006 (у співавт.); Філософія: ескізи для самопідготовки : Навч. посіб. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008 (у співавт); Час соціальний // Соціальна філософія: Короткий енциклопедичний словник. – К. – Харків: ВМП «Рубікон», 1997 (у співавт); Людина і світ: Словник. – К.: ВІ-РА-Р, 1998 (у співавт.); Философская мысль восточных славян: Биобиблиографический словарь. – К.: Парламентское издательство, 1999 (у співавт); Світогляд // Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002 (у співавт); Антропологічна єдність знання як підґрунтя архітектури сучасного гуманітарного знання // Філософські проблеми гуманітарних наук. – К., 2004; Сутність філософії як теоретичної основи світогляду // Філософські проблеми гуманітарних наук. – К., 2005.; Нинілогія людського буття : Монографія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008.

Присвоєно звання «Ветеран праці Київського національного університету імені Тараса Шевченка» (2005 р.).