ЗЕЛІНСЬКИЙ МИКОЛА ЮХИМОВИЧ

Друк

Зелінський Микола Юхимович

(08.01.1944, с. Моївка, Чернівецького р-ну, Вінницької обл.).

Кандидат філософських наук, професор.

У 1971 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, а в 1979 році – аспірантуру по кафедрі наукового комунізму.

У 1981 році захистив кандидатську дисертацію.

З 1979 по 2006 рік працював у Київському національному універ-ситеті імені Тараса Шевченка асистентом, доцентом кафедри філософії гуманітарних наук.

З 2007 року працює професором кафедри суспільних наук Українського державного університету фінансів і міжнародної торгівлі.

Викладав нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Футурологічні теорії особистості».

Головні напрями наукових досліджень: соціальне прогнозування, соціальне проектування, соціально-філософські аспекти формування особистості.

Основні наукові праці. Автор понад 60 наукових і навчально-методичних публікацій, основними з яких є наступні: Людина майбутнього: прогнози і пророцтва. – К., 1990; Духовні орієнтації молоді: динаміка і формування. – К., 1994 (наук. ред.); Людина у сфері гуманітарного пізнання. – К., 1998 (укладач); Філософія: Навч. посіб., 1-8 вид. – К., 2000-2011 (у співавт.); Політологія. Підручник. – К., 2002 (у співавт.); Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). –1-2 вид. – К.: Знання, 2012 (у співавт.); Соціальне передбачення як філософсько-методологічна проблема // Наук. вісник Чернівецького університету: Серія «Філософія». – 1997; Экстраполяция как метод прогнозирования будущего // Социальная онтология России. Сборник научных статей. – Новосибирск. Изд-во НГТУ, 2013.

У 1985-1987 роках працював радником в Кабульському університеті (Демократична Республіка Афганістан).

Нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни» і Почесною грамо-тою Міністерства освіти Демократичної Республіки Афганістан (1987р.).