КАСЬЯН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Друк

Касьян Володимир Іванович

(24.04.1929, с. Боромля, Тростянецького р-ну, Сумської обл. – 2011, м. Київ).

Доктор філософських наук, професор.

У 1960 році закінчив історико-філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1965 році захистив  кандидатську дисертацію, а в 1980 році захистив докторську дисертацію.

З 1960 по 1985 рік працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри філософії Київського політехнічного інституту, завідувача кафедрою філософії Київського інституту культури.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працював з 1985 по 2005 рік на посадах: завідувача кафедрою наукового комунізму; завідувача кафедрою політології; професором кафедри філософії гуманітарних наук.

Член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.

Викладав нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Соціальна філософія», «Соціальні наслідки науково-технічного прогресу».

Головні напрямки наукових досліджень: соціально-філософські проблеми інформаційного суспільства, філософія українського менталітету, проблеми  гуманізації науково-технічного прогресу, філософія політики.

Основні наукові праці: З досвіду запровадження програмованого навчання з філософії. – К., 1969(у співавт.); Науково-технічна революція і переваги соціалізму: монографія – К., 1976; Науково-технічна революція і духовний розвиток особистості: монографія. – К., 1985; Гуманізм і технократизм як типи духовної орієнтації // Духовні орієнтації молоді: динаміка і формування. – К., 1994; Суспільство соціальної рівноваги чи люди на роздоріжжі? // Віче. – 1997; Філософія: Навч. посіб. – К.: Вікар, 1997 (у співавт.); Про деякі риси українського характеру // Людина в сфері гуманітарного пізнання. – К., 1998; Людина і світ: Підручник. – К., 1999 (у співавт.); Філософія: Навч. посіб. – К.: 2003(у співавт.).