МОРОЗ БОРИС ІВАНОВИЧ

Друк

Мороз Борис Іванович

(22.03.1939, м. Городище, Черкаської обл.).

Кандидат філософських наук, доцент.

У 1970 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

У 1979 році захистив кандидатську дисертацію.

З 1992 по 1999 рік працював доцентом кафедри гуманітарних дисциплін, кафедри порівняльної політології та регіонознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 1999 – 2006 роки – доцент кафедри філософії гуманітарних наук.

Викладав нормативні та спеціальні курси: «Основні проблеми світової філософії», «Філософія», «Історія політичних та правових вчень», «Порівняльна політологія», «Філософсько-правові питання теорії справедливості», «Філософія політики».

Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, філософія політики.

Основні наукові праці: Суспільство соціальної справедливості. – К.: Знання, 1985; Гарант оновлення суспільства: становлення соціальної справедливості // Демократія і соціалістична справедливість. К.: Політвидав України, 1989 (у співавт.); Справедливость социальная // Социологичесский справочник. – К., 1990; Концепція соціальної справедливості у вченні Дж. Роулза // Українські проблеми. – 1995; Справедливість як політико-правова категорія // Вісник Академії державного управління. – 1996; Філософія: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003 (у спів-авт.).