РОЗУМНИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ

Друк

Розумний Володимир Павлович

(10.04.1943, с. Цяцьки, Васильківського р-ну, Київської обл.).

Кандидат філософських наук, доцент.

У 1968 році закінчив Московський лісотехнічний інститут за спеціальністю: «Автоматизація і комплексна механізація машинобудівельної промисловості». У 1974 році закінчив аспірантуру по кафедрі філософії Московського авіаційного інституту ім. С. Орджонікідзе, а з 1979 по 1980 рік працював старшим викладачем кафедри філософії цього ж навчального закладу.

У 1980 році захистив кандидатську дисертацію.

З 1984 по 1989 рік працював лектором, заступником завідувача відділу науки і навчальних закладів Київського обласного комітету КП України.

З 1987 по 2006 рік працював доцентом кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладав нормативні курси: «Філософія», «Соціальна філософія».

Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, філософія культури.

Основні наукові праці: Духовні орієнтації молоді: динаміка формування. – К., 1994 (у співавт.); Філософія: Навч. посіб. – К.: Вікар, 1997 (у співавт.); Філософія: Курс лекцій. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вікар, 2001 (у співавт.); Українська та зарубіжна культура: Навч. по-сіб. – К., 2000 (у співавт.).