СЕРГІЄНКО ПЕТРО ПАНАСОВИЧ

Друк

Сергієнко Петро Панасович

(23.08.1946, с. Закутенці, Богуславського р-ну, Київської обл. – 10.07.1997, м. Київ).

Кандидат філософських наук, доцент.

У 1973 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, а в 1978 році – аспірантуру по кафедрі філософії гуманітарних факультетів (наук).

У 1982 році захистив кандидатську дисертацію.

З 1978 по 1997 рік працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри філософії гуманітарних наук.

Викладав нормативні та спеціальні курси:  «Філософія», «Масова політична свідомість: проблеми формування і розвитку».

Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, філософія свідомості, філософія культури.

Основні наукові праці. Автор понад 60 наукових і навчально-методичних публікацій, основними з яких є наступні: Масова політична свідомість і перебудова. – К., 1989; Духовная культура личности педагога: сущность и проблемы. – К., 1989 (в соавт.); Масова політична свідомість: проблеми формування і розвитку: монографія. – К.: Ли-бідь, 1990; Духовне оновлення соціалізму. – К.: Либідь, 1990 (у спів-авт.); Політологія сьогодні і завтра. – К.: Знання, 1991; Політичне мис-лення: проблема формування та розвитку. – К., 1991; Соборна Украї-на: від ідеї до життя. – К., 1993.