СЕРЕДА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Друк

Середа Галина Володимирівна

(13.01.1953, м. Рига).

Кандидат філософських наук, доцент.

У 1976 році закінчила філософський факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, а в 1984 році – аспірантуру.

У 1986 році захистила кандидатську дисертацію.

З 1985 по 1996 рік працювала асистентом, доцентом кафедри філософії гуманітарних наук. З 1996 року працює доцентом кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає нормативні та спеціальні курси: «Релігієзнавство», «Соціологія релігії», «Історія державно-церковних відносин», «Протестанська філософія і теологія», «Східні релігії», «Сучасний протестантизм».

Головні напрями наукових досліджень: сучасна західна філосо-фія, сучасна релігійна філософія, соціологія релігії, історія державно-церковних відносин, протестантська філософія і теологія, релігії Сходу.

Основні наукові праці. Автор понад 90 наукових і навчально-методичних публікацій, основними з яких є наступні: Філософія: Навч. посіб., 1-8 вид. – К., 2000-2011 (у співавт.); Релігієзнавство: Підручник. – К., 2000 (у співавт.); Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть: монографія. – К., 2007 (у співавт.); Соціологія релігії: Навчально-методичний комплекс дисципліни. – К., 2008; Релігієзнавство. Навчально-методичний посібник. – К., 2008.

Нагороджена Почесною грамотою Київського міського голови (2003 р.).