СКРИПКА ПЕТРО ІВАНОВИЧ

Друк

Скрипка Петро Іванович

(27.08.1936, с. Мар’янівка, Поліського р-ну, Київської обл.– 26.02.2017, м. Київ).

Кандидат філософських наук, професор.

У 1958 році закінчив історичний факультет Ужгородського державного університету, а в 1972 році – аспірантуру філософського факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

З 1972 по 1974 рік працював асистентом, старшим викладачем кафедри філософії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1973  році захистив кандидатську дисертацію.

З 1974 року по 1992 рік працював старшим викладачем, доцентом, професором кафедри філософії Вищої партійної школи ЦК КП України. Протягом 1982-1988 років працював деканом відділення Вищої партійної школи, а після її реорганізації з 1990 по 1992 рік  – деканом факультету політології Київського інституту політології і соціального управління.

У 1992-2006 роках працював професором кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Виконував обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради з філософських наук по захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Викладав нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Культура міжнаціональних відносин».

Головні напрями наукових досліджень: соціальна філософія, філософія культури, культура міжнаціональних відносин.

Основні наукові праці: Научные основы руководства развития общества. – К, 1979; Научные основания руководства формирования нового человека. – К., 1985 (у співавт.); К вопросу о формировании национального самосознания // Межнац. отношения и нац. политика. Материалы “круглого стола”. – М., 1989; Філософія: Навч. посіб. – К.: Вікар, 1997 (у співавт.); Філософія: Курс лекцій, 1-3-ге вид. – К.: Вікар, 2000-2003 (у співавт.); Філософія: Навч. посіб. – К.: КСУ, 2002 (у спів-авт.); Людина і світ: Підручник. – К., 1999 (у співавт.); Людина і світ: Підручник, 2-ге вид., випр. і допов. – К.: Знання, 2001 (у співавт.).

Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник вищої школи» (1986 р.).