ШАШКОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА

Друк

Шашкова Людмила Олексіївна

(23.08.1960, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.).

Доктор філософських наук, професор.

У 1984 році закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1987-1990 роках навчалася в аспірантурі по кафедрі філософії та методології науки. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1990 року: асистентом, доцентом кафедри філософії та методології науки (1990-2003); доцентом, професором кафедри філософії гуманітарних наук (2003-2012); з 2012 року – завідувачем кафедри філософії філософського факультету.

У 1990 році захистила кандидатську, а в 2009 році – докторську дисертацію.

З 2002 по 2012 рік на громадських засадах працювала секретарем вченої ради філософського факультету. З 2004 року – вчений секретар спеціалізованої вченої ради, член спеціалізованої вченої ради. Заступник головного редактора альманаху «Філософські проблеми гуманітарних наук».

Викладає нормативні та спеціальні курси: «Історія науки і техніки», «Наука і релігія», «Теорія пізнання: основи соціальної епістемології», «Парадигма діалогічності в сучасній філософії».

Головні напрями наукових досліджень: філософія та методологія науки, наука і релігія, теорія пізнання, епістемологія, історія науки. філософія гуманітарного знання.

Під науковим керівництвом захищені 1 докторська і 5 кандидатських дисертацій.

Основні наукові праці. Автор понад 60 наукових публікацій, в тому числі біля 40 наукових статей, серед яких основними є наступні: Діалог науки і релігії в культурно-історичному контексті: монографія. - К.: Грамота, 2008; Діалогічний вимір гуманітарного знання: монографія. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2011 (у співавт.); Наука і релігія в перспективі діалогу // Горизонти розуму. Збірник наукових праць. Центр учбової літератури. - К., 2012 (у співавт.); Діалогічний вимір соціальної комунікації // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації: збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011 (у співавт.); Гуманітарне знання у проектах некласичної епістемології // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти): монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011 (у співавт.); Гуманітарне знання в сучасному філософському просторі // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007 (у співавт.); Основи історії науки і техніки. Навчальний посібник. – К., 1997 (у співавт.); Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. − К.: Знання, 2009 (у співавт.); Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Х.: Фоліо, 2013 (у співавт.).