ШИНКАРУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Друк

Шинкарук Олена Володимирівна

(25.01.1949, м. Бобровиця, Чернігівської обл. – 24.07.2001, м. Київ).

Доцент.

У 1971 році закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, а в 1976 році – аспірантуру.

З 1971 по 2001 працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Викладала нормативні та спеціальні курси: «Філософія», «Методика викладання філософії».

Головні напрями наукових досліджень: історія філософії, соціальна філософія.

Основні наукові праці. Автор понад 40 наукових і навчально-методичних публікацій, основними з яких є наступні: Філософія: Навч. посіб. – К.: Вікар, 1997 (у співавт.); Людина і світ: Підручник. – К., 1999 (у співавт.); Антична філософія: Навч. посіб. – Одеса, 2000 (у співавт.); Філософія Середньовіччя: Навч. посіб. – Одеса, 2000 (у співавт.); Філософія Відродження: Навч. посіб. – Одеса, 2000 (у співавт.); Філософія Нового часу: Навч. посіб. – Одеса, 2000 (у співавт.); Філософія Просвітництва: Навч. посіб. – Одеса, 2000 (у співавт.); Класична німецька філософія: Навч. посіб. – Одеса, 2000 (у співавт.); Філософія: Курс лекцій. 2-ге вид., перероб. і доп.  – К.: Вікар, 2001 (у співавт.).