БОБРОВСЬКА ІРИНА ЮРІЇВНА

Друк

БОБРОВСЬКА ІРИНА ЮРІЇВНА

(01.02.1977, м. Київ).

Кандидат філософських наук, асистент.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

У 2002 році закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, у 2006 р. – магістратуру Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти при АПН України. З 2005 по 2008 рік навчалася в аспірантурі по кафедрі філософії гуманітарних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


У 2008 році захистила кандидатську дисертацію.


З 1995 по 2005 рік працювала в Міністерстві закордонних справ України та була у довготермінових відрядженнях у Посольствах Укра-їни в Російській Федерації і Соціалістичній Республіці В’єтнам. У 2009 - 2013 роках працювала доцентом кафедри психології Інституту пси-хології та соціально-політичних наук Київського міжнародного уніве-рситету.

З 2013 року працює асистентом кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає нормативний курс: «Філософія».

Головні напрямки наукових досліджень: філософія культури, соці-альна філософія, міжкультурна комунікація, філософія гумору.

Основні наукові праці. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних публікацій, основними з яких є наступні: Соціально-психологічне забезпечення розвитку особистості у сфері вищої освіти: монографія. – К., 2010 (у співавт.); Психологічне підґрунтя стереотипі-зації в глобалізованому світі // Вісник Київського міжнародного уніве-рситету. Серія: Психологічні науки. – К. – 2009; Перспективи мульти-культурної освіти: соціально-філософський аспект // Мультиверсум. Філософський альманах. – К, 2011 (у співавт.);  Психологічні аспекти використання гумору в навчальному процесі // Вища освіта України – Додаток 2 до №3, том VI (31), – 2011. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього про-стору»; Концепт психології політичного гумору: суперечності станов-лення // Збірник наукових статей Київського міжнародного універси-тету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки».  – К., 2011; Теорії гумору у філософській традиції // Психологічні науки: проблеми і здо-бутки – Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – 2012. – Т.1.