Кафедра філософії гуманітарних наук

САЙТАРЛИ ІННА АНАТОЛІЇВНА

e-mail Друк PDF

САЙТАРЛИ ІННА АНАТОЛІЇВНА

(02.12. 1972, смт. Літин Вінницької області).

Доктор філософських наук, професор.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
0000-0001-8253-4898

Отримала освіту на філософському факультеті Київського університету (1995). У 2000 році захистила канд. дис. на тему «Проблема відношення ідеального до реального у раннього О. Лосєва».

У Київському університеті працює з 1998 року на посаді асистента кафедри філософії гуманітарних наук, а з 2008 року — на посаді доцента цієї ж кафедри.

Головні напрями наукових досліджень: феноменологія, соціальна філософія, практична філософія.

Викладає нормативні курси з філософії, актуальні проблеми сучасної філософії, філософії гендеру, культури міжособистісних стосунків.

Основні наукові праці:

Методологічні стратегії соціально-філософського дискурсу ХХ ст.//Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі (Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції з міжнародною участю від 23 листопада 2015 року)

Ідейний зміст філософії франкфуртської школи її вплив на становлення французького постмодернізму//Політологічний вісник. – Київ. – Випуск 77, 2015. –  С.7-17.

Структуралістський зворот у соціальних теоріях ХХст.//Культурологічний вісник.Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини, №34. – Запоріжжя. – 2015. – С. 84-89.

Psychoanalytic studies of destructive libido in the context of modernity//Гуманітарний вісник Запорізької державної академії. –  Вип.59, 2014. –   С.62-71.

Аксіологічні критерії соціокультурної типології у Парсонса//Політологічний вісник. – Київ. – Випуск 75, 2014. –  С.42-51.

Тема «Едипа» у постмодерній філософії//Гілея: науковий вісник. – К., 2014. – Вип. 82 (№3). – С. 407-413.

Соціально-антропологічні ідеї Фуко у контексті методологічної стратегії структуралізму.//Політологічний вісник. – Київ. – Випуск 74, 2014. –  С.54-66.

Націоналістичний контекст цивілізаційного підходу у соціально-філософських вченнях ХХ ст.//Політологічний вісник. – Київ. – Випуск 73, 2014. –  С.132-142.

Противоречия социальной культуры: прошлое и настоящее//Вісник київського національного університету імені Тараса Шевченка. - № 3 (113), 2013. – С.82-86.

Синхронний аналіз соціальної культури у контексті азійської корпоративності//Культурологічний вісник. – Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини, №32. – Запоріжжя. – 2014. – С. 167-172.

Суперечності соціальної культури//Філософська думка. - № 6, К.:2013. – С.46-55.

Філософія соціальної культури (російською мовою)/К.: Видавництво ПАРАПАН,2012.–(17,2д.а.).

Особливості соціального примусу в умовах раннього капіталізму//Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: Просвіта, 2012. – С.163-169.

Сучасна сім’я: соціальний прихисток чи боротьба за владу//Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2012. – Вип.49. – С. 103-112.

Еволюція європейської системи соціальних санкцій та її економічне підґрунтя//Вісник національного університету імені Тараса Шевченка, № 106. – 2012. – С.43-46.

Экономические предпосылки социальной культуры европейского средневековья//Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2012. – Вип.48. – С. 50-60.

Репресивний зміст патріархальної сім’ї у соціокультурному контексті//Гілея: науковий вісник. – К., 2012. – Вип. 59 (№4). – С. 449-454.

Присмерк інституції  сім’ї  у суспільстві споживання//МУЛЬТИВЕРСУМ. Філософський альманах. – Вип.   (4). –  К., 2012. – С.42-56.

До питання про структуру соціальної культури//Гілея: науковий вісник. – К., 2012. – Вип. 58 (№3). – С. 407-413.

Соціокультурні трансформації «економічного  суспільства» в епоху глобалізації//Таврійський економічний журнал. Сімферополь. – Науковий журнал, №3-4, 2012. – С.97-101.

Афективний зміст європейської соціальної культури на прикладі романтичного взірця//Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини– Запоріжжя: Просвіта, 2011. – Вип. 28. – С.152-158.

Соціокультурний спадок ідеології споживання//Філософські проблеми гуманітарних наук. - № 20. – К., 2011. – С. 66-71.

Соціокультурний аналіз злоякісної агресії//Гілея: науковий вісник. – К., 2011. – Вип. 46 (№4). – С.417-426.

Азійська соціокультурна модель у контексті європейської системи цінностей//Вища освіта України. – Додаток 2 до №3, том VIII (33), 2011 р.- Тематичний випуск: «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», - С.294-303.

Занепад афективної культури у суспільстві споживання//Гілея: науковий вісник. – К., 2011. – Вип. 43 (№1). – С. 316-325.

Особливості інституціональної культури у безписемних суспільствах//Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – Вип. 27. – С.122-128.

Емоційні цінності в історичному та соціокультурному процесі//МУЛЬТИВЕРСУМ. Філософський альманах. – Спецвипуск до Дня знань. –  К., 2011.  – С.159-172.

Еволюція сміху у системі поведінкової культури Західної Європи//Вісник національного університету імені Тараса Шевченка, № 101. – 2011. – С.32-36.

Соціальна культура у контексті психоаналітичної традиції//Вісник національного університету імені Тараса Шевченка, № 98. – 2010. – С.35-39.

Специфика социологического похода к исследованию культуры отношений//Філософські проблеми гуманітарних наук. - №16-17. – К., 2010. – С.170-175.

Постмодерністський соціокультурний проект сучасності//Філософські проблеми гуманітарних наук. - №18-19. – К., 2010. – С.170-175.

Соціологія культури Т. Парсонса//МУЛЬТИВЕРСУМ. Філософський альманах. – Вип. 80. –  К., 2009. – С.228-240.

Дегуманізація почуття як чинник соціально-культурного занепаду//Філософські проблеми гуманітарних наук. - №14-15. – К., 2009. – С.44-49.

Проблема соціального розвитку на тлі теоретичної спадщини Норберта Еліаса//Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 414-415. Філософія. – Чернівці: Рута, 2008.- С.76-81.

Феноменология искусства Ж.П. Сартра и А.Ф. Лосева//Феноменологія:Щорічник Українського феноменологічного товариства. – К.:2005 С.63-77.

Сучасна криза гендеру: трансформація поняття «ціннісний ідеал особистості»//Філософські проблеми гуманітарних наук. - №3. – К., 2004. – С.101-107.

Поняття гендерної моралі в контексті формування соціально-рольових стереотипів//Філософські проблеми гуманітарних наук. - № 1-2 – К.,2004. – С.60-67.

Культура міжособистісних стосунків : навч. посібник. — К., 2007.

Феноменологія мистецтва // Щорічник українського феноменологічного товариства. — К., 2004.

Теологія матерії // Філософія. Антропологія. Екологія: Щорічник. — 2004. — № 3.

Олексій Лосєв і християнська метафізика // Вісник КУ. Сер.: Філософія. Політологія. — 2002. — Вип.40.

Філософія і містика Олексія Лосєва, або поняття «діалектичної феноменології» // Щорічник українського феноменологічного товариства. — К., 2001.


 

Гості on-line

На даний момент 6 гостей на сайті
Головна Викладачі САЙТАРЛИ ІННА АНАТОЛІЇВНА