Кафедра філософії гуманітарних наук

ІЩЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

e-mail Друк PDF

ІЩЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

(16.05.1976, с. Лепетиха, Березнегуватського р-ну, Миколаївської обл.).
Кандидат філософських наук, доцент.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
0000-0003-3832-2403

Закінчила філософський факультет Київського університету імені Тараса Шевченка (1999).
У 2003 захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціальний конфлікт в цивілізаційному процесі: формування, розгортання та розв’язання». Отримала диплом кандидата філософських наук.
У 2007 присвоєно вчене звання доцента.
З 2009 року працює на посаді доцента кафедри філософії гуманітарних наук.

Головні напрямки наукових досліджень:

Соціальна філософія, філософія політики, конфліктологія, ризикологія.

Читає курси:

«Філософія», «Актуальна проблеми сучасної філософії», «Міжкультурна комунікація».

Основні праці:

Sajtarly I., Ishchenko O. Philosophical perspective on the humanization through a prism of the Civilizing Process (based on socio-anthropological ideas of N. Ellias and M. Foucault). – “Skhid”, Philosophical sciences. – 2019 – №. 5 (163). Р. 29 – 33. 

Puhach V.G., Ishchenko O.М. Ideological aberration of liberal democracy // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2018. – Випуск.18. – С.342-348.

Іщенко О.М. Ідеологічна ідентифікація соціальної держави // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2018. – Випуск.16. – С.37-44.

Ishchenko O.М., Puhach V.G. Ideological issues in a society of risk // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. Випуск №21. – Одеса.: Національний університет «Одеська юридична академія», 2018. – С.34-37.

Ищенко Е.Н. Историческая ритмика общечеловеческих ценностей // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2017. – Випуск.12. – С.61-66.

Іщенко О.М. Конструктивно-деструктивний вимір соціального конфлікту // Софія. – 2017. – №1(8). – С. 52-55.

Іщенко О.М. Імперіалістичний капіталізм (соціально-філософський аналіз) // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. Випуск №14. – Одеса.: Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – С.44-47.

Іщенко О.М., Пугач В.Г. Правомірність та ідеологія в сучасному світі //  «Развитие науки в 21 веке» 3 часть. Сборник статей. – Харьков.: Научно-информационный центр «Знание», 2016. – С.73-79.

Іщенко О.М. Соціоструктурна зумовленість європейської культурної традиції // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. Науковий журнал. Випуск №2(106). – Київ.: Київ. нац. торг.-еконо. ун-т, 2016. – С.96-107.

Іщенко О.М. Соціальний капітал у посткапіталістичних суспільних відносинах // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. Випуск №8. – Одеса.: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С.69-72.

Іщенко О.М. Філософія соціальної держави: від ідеї до кризи // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. Випуск №6. – Одеса.: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С.74-78.

Іщенко О.М. Постдемократичний зсув у сучасному суспільстві // Філософсько-гуманітарні читання: Збірка наукових праць. Випуск №2. / Відп. ред. О.В. Добридень. – Дніпропетровськ.: ДЗ «ДМА», 2015. - С.106-111.

Іщенко О.М. Структурно-функціональний зміст соціального капіталу // Наукові праці МАУП. Випуск 44 (1-2015) / голов. ред. А.М. Подоляка. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2015. - С.33-39.

Іщенко О.М., Пугач В.Г. «Присмерк» громадянського суспільства та криза державних інституцій // Політологічний вісник. Зб. наукових праць. Випуск 75. – К.: ВАДЕКС, 2014. – С.333-343.

Актуальні проблеми сучасної філософії. Програма курсу, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та рекомендована література (для магістрів економічного факультету) / За ред. Л. В. Губерського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 25 с.

Енвайронменталізм та ідеологічні основи суспільства ризику // Політологічний вісник. Зб. наукових праць. Випуск 69. – К.: ВАДЕКС, 2013. – С.98-107.

До питання про роль ідеології в умовах суспільства комфорту // Дні науки філософського факультету – 2013: Міжнародна наукова конференція (16-17 квітня 2013 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Ч. 8. – С. 296-298.

Філософський аналіз «соціального ризику» у контексті проблем соціального порядку // Дні науки філософського факультету – 2013: Міжнародна наукова конференція (16-17 квітня 2013 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Ч. 8. – С. 87-90.

Філософія: Програма підготовки аспірантів та здобувачів гуманітарних спеціальностей для складання кандидатського іспиту / За ред. Л. В. Губерського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 37 с.

Філософія: Навчально-методичний комплекс (Програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та модульно-рейтингова система оцінки знань студентів гуманітарних факультетів) / За ред.. Л. В. Губерського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 78 с.

Ідеологія: реактуалізація в контексті суспільства ризику // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2011. - №20. – С. 39-43.

Ідеологія: спроба реабілітації в контексті суспільства ризику / «Ідеологія в сучасному світі». Зб. доповідей і виступів Науково-практичної конференції. Київ, 19-20 жовтня 2011. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 26-27.

Філософія: Навчально-методичний комплекс (Програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та модульно-рейтингова система оцінки знань студентів гуманітарних факультетів) / За ред.. Л. В. Губерського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 62 с.

Соціально-філософський конструкт суспільства ризику // «ВІСНИК» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Випуск 104. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С.23-27.

Соціальний компроміс: феномен та специфіка існування // Дні науки філософського факультету – 2011: Міжнародна наукова конференція (20-21 квітня 2011 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – Ч. 4. – С. 45-47.

Справедливість в контексті перспектив розвитку громадянського суспільства (спроба необхідних уточнень) // Проблеми та перспективи формування гуманітарної політики в Україні / Матеріали круглого столу 25 лютого 2011. – Сімферополь: ЦРОНІ, 2010. – С.21-24.

Соціальна безпека в контексті управління розвитком суспільних відносин / Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2010. - №18-19. – С. 135-140.

Детермінація традицій у формуванні культурних та духовних цінностей сучасної молоді // Сучасні молодь і проблема життєвих цінностей: філософські та етико-культурологічні виміри. Зб. матеріалів Міжнародної наукової конференції. Київ, 15-16 квітня 2010. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2010. – С.130-133.

Проблема толерантності в контексті нового гуманітарного стандарту // ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудна 2009 року): Зб. матеріалів. – Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2009. – С. 92-96.

 

Гості on-line

На даний момент 3 гостей на сайті
Головна Викладачі ІЩЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА