Кафедра філософії гуманітарних наук

Навчально-методичні матеріали

Філософія: Навчально-методичний комплекс

e-mail Друк PDF

Філософія:  Навчально-методичний  комплекс (Програма,  плани  семінарських  занять, завдання  для  самостійної  роботи  та  модульно-рейтингова  система оцінки  знань студентів гуманітарних факультетів) / За ред. Л.В.Губерського/. – К., 2013.

Запропонований  навчально-методичний  комплекс  є  змістовно  і  структурно  новим підходом до формування філософської культури студентів. Навчально-методичний  комплекс  розроблений  на  основі  узагальнення  досвіду  роботи викладачів філософського факультету Київського  національного  університету імені  Тараса Шевченка  та  з  урахуванням  якісних  змін  у  сучасному  світовому  історичному  процесі, новітніх  освітніх  технологій,  зростаючих  вимог  до формування  філософської  культури фахівців.

Програма,  плани  семінарських  занять  для  студентів  гуманітарних  факультетів викладені  у  навчально-методичному  комплексі  пропонуються  у  якості базових  при викладання нормативного курсу «Філософія».

Завантажити програму одним файлом

 

Актуальні проблеми сучасної філософії

e-mail Друк PDF

Актуальні проблеми сучасної філософії: Програма курсу, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та рекомендована література / За ред. Л.В. Губерського /. – К.: ВАДЕКС, 2013. – 24 с.

Автори: д.ф.н., проф. Губерський Л.В. (загальна редакція Програми); к.ф.н., проф. Приятельчук А.О., д.ф.н., доц. Сайтарли І.А., к.ф.н., доц. Іщенко О.М.

Затверджено кафедрою філософії гуманітарних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «13» вересня 2013 року, протокол №2.

Затверджено Вченою радою філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «30» вересня 2013 року, протокол № 1.

Завантажити програму одним файлом

Останнє оновлення ( Вівторок, 05 листопада 2013, 17:03 )
 

Філософія: Програма підготовки аспірантів та здобувачів гуманітарних спеціальностей для складання кандидатського іспиту

e-mail Друк PDF

Філософія: Програма підготовки аспірантів та здобувачів гуманітарних спеціальностей для складання кандидатського іспиту / За ред. Л.В. Губерського/. – К., 2012.

Кандидатський  іспит  з  філософії  традиційно  у  світовій  практиці підготовки фахівців найвищої  кваліфікації  складається  всіма науковцями, які  претендують  на  отримання  ступеня  кандидата  наук. Однак,  не  тільки традиційність, а й інші детермінанти зумовлюють необхідність підвищення рівня філософської підготовки творців дисертаційних робіт.

Зокрема,  для  проведення  ґрунтовного  і  спеціально  значимого наукового  дослідження необхідний  високий  рівень  світоглядної  культури фахівця.  Формування  останньої  забезпечує  філософія,  оскільки  саме  її вивчення  дозволяє  людині  визначитися  із  витоками  масштабності мислення та відносності власного існування у світі.

Водночас філософія функціонує як особлива наукова система. Саме вона,  оперуючи  категоріальним  апаратом найвищого  рівня  абстрактності, здатна узагальнювати та формулювати найбільш загальні закони розвитку об’єктивної  реальності,  визначатися  зі  змістом  та  ролями  суб’єктивних чинників у соціокультурному процесі.

Завантажити програму одним файлом

Останнє оновлення ( Вівторок, 05 листопада 2013, 17:01 )
 

Гості on-line

На даний момент 5 гостей на сайті
Головна Навчання