Робочі програми 2020-2021 навчального року

Друк

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НА 1 СЕМЕСТР 2020-2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Юридичний факультет

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 081 «Право» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» спеціальність 081 «Право»  Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» для бакалаврів 4 курсу спеціальність 081 «Право» Форма навчання заочна (PDF скачати)

РП «Философия» для бакалавров иностранцев специальность 081 «Право» Форма учебы дневная (PDF скачати)

РП «Философия» для бакалавров иностранцев 4 курс специальность 081 «Право» Форма учебы заочная (PDF скачати)

Історичний факультет

РП «Філософія» спеціальність 032 «Історія та археологія» освітня програма «Історія України, етнологія та джерелознавство» Форма навчання денна (PDF скачати)

Економічний факультет

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 051 «Економіка» ОП «Економіка підприємства» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 051 «Економіка» ОП «Економічна аналітика та статистика» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 071 «Облік та оподаткування» ОП «Облік та аудит» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОП «Підприємництво та біржова діяльність» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОП «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Философия» для бакалавров иностранцев специальность 072 «Финансы, банковское дело и страхование» Форма учебы заочная (PDF скачати)

Факультет психології

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 053 «Психологія» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 053 «Психологія» Форма навчання заочна (PDF скачати)

Факультет соціології

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 054 «Соціологія» ОП «Соціологічне забезпечення управлінських процесів» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 054 «Соціологія» ОП «Соціальні технології» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 054 «Соціологія» ОП «Соціологія» Форма навчання денна (PDF скачати)

Інститут журналістики

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 061 «Журналістика» ОП «Журналістика та соц. комунікація» Форма навчання заочна (PDF скачати)

Інститут філології

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 035 «Філологія» 014 «Середня освіта» ОП «035.01 Українська мова і література та західноєвропейська мова; 014.01 Теорія та методика навчання української мови і літератури, іноземної мови в основній школі» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 035 «Філологія» ОП «035.09 Фольклористика, українська мова і література та іноземна мова; 035.10 Прикладна (комп’ютерна) лінгвістика та англійська мова. 035.08 Класична філологія та англійська мова; 035.034 Російська мова і література та англійська мова; 035.01 Літературна творчість, українська мова і література та англійська мова; 035.031 Білоруська мова і література, українська мова і література, англійська мова; 035.034 Слов`янські мови і літератури та переклад» Форма навчання денна (PDF скачати)

Інститут міжнародних відносин

РП «Філософія» спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітня програма «Міжнародні відносини» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» освітня програма «Міжнародний бізнес» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» освітня програма «Міжнародні економічні відносини» Форма навчання денна (PDF скачати)

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НА 2 СЕМЕСТР 2020-2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Філософський факультет

РП «Культура міжнаціональних відносин» для бакалаврів спеціальність 052 «Політологія» Форма навчання денна (PDF скачати)

Юридичний факультет

РП «Філософія (Частина 1)» для бакалаврів 3 курсу спеціальність 081 «Право» Форма навчання заочна (PDF скачати)

РП «Философия (Часть 1)» для бакалавров иностранцев 3 курс специальность 081 «Право» Форма учебы заочная (PDF скачати)

Економічний факультет

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 051 «Економіка» ОП «Економіка та економічна політика» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 051 «Економіка» ОП «Міжнародна економіка» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП «Фінанси і кредит» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Міжкультурна комунікація: Теорія і соціальна практика» для бакалаврів спеціальність 075 «Маркетинг» ОП «Маркетинг» Форма навчання денна (PDF скачати)

Факультет психології

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 231 «Соціальна робота» ОП «Соціальна педагогіка» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 231 «Соціальна робота» ОП «Соціальна робота» Форма навчання денна (PDF скачати)

Інститут філології

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 035 «Філологія» спеціалізація 035.04 «Германські мови та література (переклад включно)» 035.05 «Романські мови та література (переклад включно)» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 035 «Філологія» ОП «035.06 Східні мови та літератури (переклад включно)» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» спеціальність 035 «Філологія» освітні програми «Нім. філологія та переклад, англ. мова» «Швед. філологія, англ. мова та нідерланд. мова» «Іспан. мова та переклад, англ. мова та друга романська мова» «Французька мова та переклад, англійська мова та друга романська мова» «Новогрецька філологія та переклад і англійська мова» Форма навчання денна (PDF скачати)

Інститут міжнародних відносин

РП «Філософія» спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітня програма «Країнознавство» Форма навчання денна (PDF скачати)

Інститут журналістики

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 061 «Журналістика» ОП «Журналістика» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 061 «Журналістика» ОП «Реклама та зв’язки з громадськістю; Видавнича діяльність та медіаредагування; Медіапродюсування» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» для бакалаврів спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» ОП «Ведучий програм телебачення; Кіно-, телеоператорство; Звукорежисура; Сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення» Форма навчання денна (PDF скачати)

Військовий інститут

РП «Філософія» для бакалаврів Військового інституту спеціальність 061 «Журналістика» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» для бакалаврів Військового інституту спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» для бакалаврів Військового інституту спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Форма навчання денна (PDF скачати)

РП «Філософія» Частина 1 для бакалаврів Військового інституту спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Форма навчання заочна (PDF скачати)