Кафедра філософії гуманітарних наук

Видання кафедри

Методичні рекомендації до курсу «Міжкультурна комунікація: теорія і соціальна практика» (для бакалаврів гуманітарних факультетів)

e-mail Друк PDF

Методичні рекомендації до курсу «Міжкультурна комунікація: теорія і соціальна практика» (для бакалаврів гуманітарних факультетів) / О.М. Іщенко. – К.: Вид. дім «Кий», 2019. – 100 с.

Укладач: к. філос. н., доц. Іщенко О.М.

Рецензенти: к. філос. н., проф. Приятельчук А. О., д. філос. н., проф. Сайтарли І. А., д. філос. н., проф. Павлова О. Ю.

Затверджено кафедрою філософії гуманітарних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «01» червня 2018 року, протокол №14.

Затверджено Вченою радою філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «18» червня 2018 року, протокол № 11.

Детальніше...
 

Філософія: Навчально-методичний комплекс - 2018

e-mail Друк PDF

Філософія: Навчально-методичний комплекс (програми, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та система оцінки знань студентів гуманітарних факультетів) / За ред. академіка НАН України Л.В. Губерського. – Київ: Вадекс, 2018. – 118 с.

Запропонований навчально-методичний комплекс є змістовно і структурно новим підходом до формування філософської культури студентів.

Детальніше...
 

Нариси з сучасної філософії: Навчальний посібник для магістрів та здобувачів ступеня доктора філософії

e-mail Друк PDF

Сайтарли І.А., Іщенко О.М., Приятельчук А.О.

Нариси з сучасної філософії: Навчальний посібник для магістрів та здобувачів ступеня доктора філософії / І.А. Сайтарли, О.М. Іщенко, А.О. Приятельчук (За ред. академіка НАН України Л.В. Губерського). – К.: «ВАДЕКС», 2016. – 370 с.

ISBN 978-966-9725-32-5

Навчальний посібник підготовлений викладачами кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка для магістрів та здобувачів ступеня доктора філософії.

У ньому висвітлені фундаментальні напрямки та стратегії сучасної філософії у контексті їх визначального впливу на розвиток методології соціогуманітарного пізнання.

Детальніше...
 

Курс відеолекцій з філософії для аспірантів та здобувачів гуманітарних спеціальностей

e-mail Друк PDF

Курс відеолекцій з філософії для аспірантів та здобувачів гуманітарних спеціальностей

Автори: ПриятельчукА.О., Сайтарли І.А., Колотило В.В., Скалацький В.М., Товмаш Д.А., Руденко С.В., Соболевський Я.А.

Курс відеолекцій розміщено на інтернет-порталі дистанційного навчання аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою http://www.phdprogramme.univ.kiev.ua:8080/

Дистанційна форма навчання не може повністю замінити традиційну форму підготовки кандидата наук (доктора філософії) з відривом від виробництва, або ж без відриву від виробництва. Однак дистанційна підготовка дозволяє суттєво оптимізувати й підвищити ефективність опанування аспірантом й здобувачем необхідних компетентностей, знань, вмінь та навичок, необхідних для написання дисертаційної роботи, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної й дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності.

Останнє оновлення ( Вівторок, 22 вересня 2015, 18:34 )
 

Кафедра філософії гуманітарних наук: Історія та сучасність. Біографічний довідник.

e-mail Друк PDF

Кафедра філософії гуманітарних наук: Історія та сучасність. Біографічний довідник. [Текст]/ За заг. ред. Л. В. Губерського. – К.: ВАДЕКС, 2014. – 174 c. – ISBN 978-966-9725-19-6

П’ятдесят років функціонує кафедра філософії гуманітарних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сьогодні кафедра є одним із потужних підроз-ділів університету із кваліфікованим колективом, який успішно працює над формуванням високого рівня філософської культури студентів і аспірантів.

В ювілейному виданні висвітлені історія становлення, сучасність, основні надбання кафедри.

Завантажити книжку одним файлом

У разі використання матеріалів сайту посилання на dphs.univ.kiev.ua є обов'язковим.

Передрук, копіювання, відтворення чи інше використання матеріалів у будь-якому вигляді можливе лише з дозволу видавництва.

 

Корабльова В. М. Соціальні смисли ідеології: Монографія

e-mail Друк PDF

Корабльова В. М. Соціальні смисли ідеології [Текст]: Монографія / В. М. Корабльова. – К.: ВАДЕКС, 2014. – 350 c. - 300 экз. - ISBN 978-966-9725-16-5

У монографії пропонується соціально-філософська концептуалізація ідеології з урахуванням сучасних контекстів, що передбачає залучення широкого кола феноменів – політичного, економічного, культурного штибу. Стрижень роботи складає соціально-феноменологічний підхід, доповнений культурною герменевтикою та напрацюваннями представників шкіл постмарксизму. Представлена оптика уможливлює вихід за межі пейоративного витлумачення поняття та продукує нові аргументи в дискусії щодо «кінця ідеології». Окрему частину дослідження складає аплікація авторського концепта на площину пострадянської України.

Для фахівців у царині соціальної та політичної філософії, філософської антропології, глобалістики, постколоніальних та ідеологічних студій, а також усіх, хто цікавиться тематикою ідеології.

 

Утюж І.Г. Парадигмальні засади освітнього простору: монографія

e-mail Друк PDF

Утюж, Ірина Геннадіївна.Парадигмальні засади освітнього простору [Текст] : монографія / І. Г. Утюж ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Запоріжжя : Проствіта, 2012. - 349 с. - Бібліогр.: с. 323-349. - 300 экз. - ISBN 978-966-653-317-6

 

Сайтарлы И.А. Философия социальной культуры: монография

e-mail Друк PDF

 

 

Сайтарлы, Инна Анатольевна Философия социальной культуры [Текст] : монография / И. А. Сайтарлы. - К. : ПАРАПАН [изд.], 2012. - 291 с. - Бібліогр.: с. 284-291. - 300 экз. - ISBN 978-966-8210-99-0

Монография посвящена философскому осмыслению социальной культуры, обнаружению её основных составляющих, сущности и функций. Особое внимание уделяется вопросу о нивелировании структурного функционализма диалектикой, позволяющей указать на противоречивую природу социальной культуры и отследить историческую динамику её развития. Книга будет полезна всем тем, кому интересны проблемы современной социальной философии, культурологии и социологии культуры.

 

 

Останнє оновлення ( П'ятниця, 14 вересня 2012, 14:02 )
 
Сторінка 1 з 2

Гості on-line

На даний момент 4 гостей на сайті
Головна Видання