Кафедра філософії гуманітарних наук

Видання кафедри

 

Філософія: Навчально-методичний комплекс дисципліни

e-mail Друк PDF

Філософія: Навчально-методичний комплекс дисципліни (програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та система оцінки знань студентів гуманітарних факультетів) / За ред. Л.В. Губерського. – Київ: Вадекс, 2022. – 94 с.


Детальніше...
 

Філософія: Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів

e-mail Друк PDF

Філософія: Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів / кол. авторів; кер. автор. кол. А.О. Приятельчук. – Київ: Вадекс, 2021.– 560 с. ISBN 978-966-9725-75-2

Керівник авторського колективу:
проф. Приятельчук А.О.

Авторський колектив:
Губерський Л.В., академік НАН України, доктор філософських наук, професор; Приятельчук А.О., кандидат філософських наук, професор; Сайтарли І.А., доктор філософських наук, професор; Шашкова Л.О., доктор філософських наук, професор; Корабльова В.М., доктор філософських наук; Аташкаде Р.В., кандидат філософських наук; Власенко Ф.П., кандидат філософських наук, доцент; Гончаренко М.М., кандидат філософських наук; Іщенко О.М., кандидат філософських наук, доцент; Караульна Н.В., кандидат філософських наук, доцент; Колотило В.В., кандидат філософських наук, доцент; Левченюк Є.В., кандидат філософських наук, доцент; Облова Л.А., кандидат філософських наук, доцент; Сєрова Ю.В., кандидат філософських наук; Солдатська Т.І., кандидат філософських наук; Товмаш Д.А., кандидат філософських наук, доцент.

Детальніше...
 

Методичні рекомендації до курсу «Міжкультурна комунікація: теорія і соціальна практика» (для бакалаврів гуманітарних факультетів)

e-mail Друк PDF

Методичні рекомендації до курсу «Міжкультурна комунікація: теорія і соціальна практика» (для бакалаврів гуманітарних факультетів) / О.М. Іщенко. – К.: Вид. дім «Кий», 2019. – 100 с.

Укладач: к. філос. н., доц. Іщенко О.М.

Рецензенти: к. філос. н., проф. Приятельчук А. О., д. філос. н., проф. Сайтарли І. А., д. філос. н., проф. Павлова О. Ю.

Затверджено кафедрою філософії гуманітарних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «01» червня 2018 року, протокол №14.

Затверджено Вченою радою філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «18» червня 2018 року, протокол № 11.

Детальніше...
 

Філософія: Навчально-методичний комплекс - 2018

e-mail Друк PDF

Філософія: Навчально-методичний комплекс (програми, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та система оцінки знань студентів гуманітарних факультетів) / За ред. академіка НАН України Л.В. Губерського. – Київ: Вадекс, 2018. – 118 с.

Запропонований навчально-методичний комплекс є змістовно і структурно новим підходом до формування філософської культури студентів.

Детальніше...
 

Нариси з сучасної філософії: Навчальний посібник для магістрів та здобувачів ступеня доктора філософії

e-mail Друк PDF

Сайтарли І.А., Іщенко О.М., Приятельчук А.О.

Нариси з сучасної філософії: Навчальний посібник для магістрів та здобувачів ступеня доктора філософії / І.А. Сайтарли, О.М. Іщенко, А.О. Приятельчук (За ред. академіка НАН України Л.В. Губерського). – К.: «ВАДЕКС», 2016. – 370 с.

ISBN 978-966-9725-32-5

Навчальний посібник підготовлений викладачами кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка для магістрів та здобувачів ступеня доктора філософії.

У ньому висвітлені фундаментальні напрямки та стратегії сучасної філософії у контексті їх визначального впливу на розвиток методології соціогуманітарного пізнання.

Детальніше...
 

Курс відеолекцій з філософії для аспірантів та здобувачів гуманітарних спеціальностей

e-mail Друк PDF

Курс відеолекцій з філософії для аспірантів та здобувачів гуманітарних спеціальностей

Автори: ПриятельчукА.О., Сайтарли І.А., Колотило В.В., Скалацький В.М., Товмаш Д.А., Руденко С.В., Соболевський Я.А.

Курс відеолекцій розміщено на інтернет-порталі дистанційного навчання аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою http://www.phdprogramme.univ.kiev.ua:8080/

Дистанційна форма навчання не може повністю замінити традиційну форму підготовки кандидата наук (доктора філософії) з відривом від виробництва, або ж без відриву від виробництва. Однак дистанційна підготовка дозволяє суттєво оптимізувати й підвищити ефективність опанування аспірантом й здобувачем необхідних компетентностей, знань, вмінь та навичок, необхідних для написання дисертаційної роботи, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної й дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності.

Останнє оновлення ( Вівторок, 22 вересня 2015, 18:34 )
 

Кафедра філософії гуманітарних наук: Історія та сучасність. Біографічний довідник.

e-mail Друк PDF

Кафедра філософії гуманітарних наук: Історія та сучасність. Біографічний довідник. [Текст]/ За заг. ред. Л. В. Губерського. – К.: ВАДЕКС, 2014. – 174 c. – ISBN 978-966-9725-19-6

П’ятдесят років функціонує кафедра філософії гуманітарних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сьогодні кафедра є одним із потужних підроз-ділів університету із кваліфікованим колективом, який успішно працює над формуванням високого рівня філософської культури студентів і аспірантів.

В ювілейному виданні висвітлені історія становлення, сучасність, основні надбання кафедри.

Завантажити книжку одним файлом

У разі використання матеріалів сайту посилання на dphs.univ.kiev.ua є обов'язковим.

Передрук, копіювання, відтворення чи інше використання матеріалів у будь-якому вигляді можливе лише з дозволу видавництва.

 
Сторінка 1 з 2

Гості on-line

На даний момент 3 гостей на сайті
Головна Видання