Кафедра філософії гуманітарних наук

Видання кафедри

Філософія: Навчально-методичний комплекс - 2018

e-mail Друк PDF

Філософія: Навчально-методичний комплекс (програми, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та система оцінки знань студентів гуманітарних факультетів) / За ред. академіка НАН України Л.В. Губерського. – Київ: Вадекс, 2018. – 118 с.

Запропонований навчально-методичний комплекс є змістовно і структурно новим підходом до формування філософської культури студентів.

Детальніше...
 

Нариси з сучасної філософії: Навчальний посібник для магістрів та здобувачів ступеня доктора філософії

e-mail Друк PDF

Сайтарли І.А., Іщенко О.М., Приятельчук А.О.

Нариси з сучасної філософії: Навчальний посібник для магістрів та здобувачів ступеня доктора філософії / І.А. Сайтарли, О.М. Іщенко, А.О. Приятельчук (За ред. академіка НАН України Л.В. Губерського). – К.: «ВАДЕКС», 2016. – 370 с.

ISBN 978-966-9725-32-5

Навчальний посібник підготовлений викладачами кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка для магістрів та здобувачів ступеня доктора філософії.

У ньому висвітлені фундаментальні напрямки та стратегії сучасної філософії у контексті їх визначального впливу на розвиток методології соціогуманітарного пізнання.

Детальніше...
 

Курс відеолекцій з філософії для аспірантів та здобувачів гуманітарних спеціальностей

e-mail Друк PDF

Курс відеолекцій з філософії для аспірантів та здобувачів гуманітарних спеціальностей

Автори: ПриятельчукА.О., Сайтарли І.А., Колотило В.В., Скалацький В.М., Товмаш Д.А., Руденко С.В., Соболевський Я.А.

Курс відеолекцій розміщено на інтернет-порталі дистанційного навчання аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою http://www.phdprogramme.univ.kiev.ua:8080/

Дистанційна форма навчання не може повністю замінити традиційну форму підготовки кандидата наук (доктора філософії) з відривом від виробництва, або ж без відриву від виробництва. Однак дистанційна підготовка дозволяє суттєво оптимізувати й підвищити ефективність опанування аспірантом й здобувачем необхідних компетентностей, знань, вмінь та навичок, необхідних для написання дисертаційної роботи, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної й дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності.

Останнє оновлення ( Вівторок, 22 вересня 2015, 18:34 )
 

Кафедра філософії гуманітарних наук: Історія та сучасність. Біографічний довідник.

e-mail Друк PDF

Кафедра філософії гуманітарних наук: Історія та сучасність. Біографічний довідник. [Текст]/ За заг. ред. Л. В. Губерського. – К.: ВАДЕКС, 2014. – 174 c. – ISBN 978-966-9725-19-6

П’ятдесят років функціонує кафедра філософії гуманітарних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сьогодні кафедра є одним із потужних підроз-ділів університету із кваліфікованим колективом, який успішно працює над формуванням високого рівня філософської культури студентів і аспірантів.

В ювілейному виданні висвітлені історія становлення, сучасність, основні надбання кафедри.

Завантажити книжку одним файлом

У разі використання матеріалів сайту посилання на dphs.univ.kiev.ua є обов'язковим.

Передрук, копіювання, відтворення чи інше використання матеріалів у будь-якому вигляді можливе лише з дозволу видавництва.

 

Корабльова В. М. Соціальні смисли ідеології: Монографія

e-mail Друк PDF

Корабльова В. М. Соціальні смисли ідеології [Текст]: Монографія / В. М. Корабльова. – К.: ВАДЕКС, 2014. – 350 c. - 300 экз. - ISBN 978-966-9725-16-5

У монографії пропонується соціально-філософська концептуалізація ідеології з урахуванням сучасних контекстів, що передбачає залучення широкого кола феноменів – політичного, економічного, культурного штибу. Стрижень роботи складає соціально-феноменологічний підхід, доповнений культурною герменевтикою та напрацюваннями представників шкіл постмарксизму. Представлена оптика уможливлює вихід за межі пейоративного витлумачення поняття та продукує нові аргументи в дискусії щодо «кінця ідеології». Окрему частину дослідження складає аплікація авторського концепта на площину пострадянської України.

Для фахівців у царині соціальної та політичної філософії, філософської антропології, глобалістики, постколоніальних та ідеологічних студій, а також усіх, хто цікавиться тематикою ідеології.

 

Утюж І.Г. Парадигмальні засади освітнього простору: монографія

e-mail Друк PDF

Утюж, Ірина Геннадіївна.Парадигмальні засади освітнього простору [Текст] : монографія / І. Г. Утюж ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Запоріжжя : Проствіта, 2012. - 349 с. - Бібліогр.: с. 323-349. - 300 экз. - ISBN 978-966-653-317-6

 

Сайтарлы И.А. Философия социальной культуры: монография

e-mail Друк PDF

 

 

Сайтарлы, Инна Анатольевна Философия социальной культуры [Текст] : монография / И. А. Сайтарлы. - К. : ПАРАПАН [изд.], 2012. - 291 с. - Бібліогр.: с. 284-291. - 300 экз. - ISBN 978-966-8210-99-0

Монография посвящена философскому осмыслению социальной культуры, обнаружению её основных составляющих, сущности и функций. Особое внимание уделяется вопросу о нивелировании структурного функционализма диалектикой, позволяющей указать на противоречивую природу социальной культуры и отследить историческую динамику её развития. Книга будет полезна всем тем, кому интересны проблемы современной социальной философии, культурологии и социологии культуры.

 

 

Останнє оновлення ( П'ятниця, 14 вересня 2012, 14:02 )
 

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посібник

e-mail Друк PDF

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посібник. /за ред. акад. НАН України Л. В. Губерського.  – К.: Знання, 2009. – 621 с. – (Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 175).

ISBN 978-966-346-660-6

Ця хрестоматія – перший в історії освіти України навчальний посібник, у якому систематизовано представлено фрагменти творів видатних вітчизняних і зарубіжних філософів (у відповідності до програми курсу «Філософія»), створений з урахуванням досягнень у сфері філософського культури. Фундаментальність хрестоматії забезпечується зосередженням уваги на основоположних ідеях філософії від доби античності до сьогодення, відображенням класичних теоретико-методологічних принципів, соціально-філософських доктрин , репрезентацією сучасного критичного, духовно-практичного змісту світової думки.

Розраховано на студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, успіх, хто прагне долучитися до надбань філософії.

Видання посіло перше місце у номінаці "КРАЩЕ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ ІЗ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК" в Першому всеукраїнському конкурсі видань для вищих навчальних закладів "УНІВЕРСИТЕТСЬКА КНИГА - 2010"

Останнє оновлення ( П'ятниця, 22 листопада 2013, 19:37 )
 
Сторінка 1 з 2

Гості on-line

На даний момент 11 гостей на сайті
Головна Видання