Методичні рекомендації до курсу «Міжкультурна комунікація: теорія і соціальна практика» (для бакалаврів гуманітарних факультетів)

Друк

Методичні рекомендації до курсу «Міжкультурна комунікація: теорія і соціальна практика» (для бакалаврів гуманітарних факультетів) / О.М. Іщенко. – К.: Вид. дім «Кий», 2019. – 100 с.

Укладач: к. філос. н., доц. Іщенко О.М.

Рецензенти: к. філос. н., проф. Приятельчук А. О., д. філос. н., проф. Сайтарли І. А., д. філос. н., проф. Павлова О. Ю.

Затверджено кафедрою філософії гуманітарних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «01» червня 2018 року, протокол №14.

Затверджено Вченою радою філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «18» червня 2018 року, протокол № 11.

Методичні рекомендації адресовані студентам і містять програму курсу та семінарські заняття, завдання для самостійної роботи тощо; поради до виконання індивідуальної роботи у вигляді проект-презентації «Міжкультурна комунікація у міжнародному аспекті», а також настанови з підготовки й оформлення есе, їх тематику; різноманітні варіанти семестрового контролю студентів, список питань на залік, рекомендовану літературу, перелік першоджерел.

У методрекомендаціях студентам гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка пропонуються до перегляду художні та документальні кінострічки у контексті зазначеного курсу.

Завантажити одним файлом