Кафедра філософії гуманітарних наук

Філософія: Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів

e-mail Друк PDF

Філософія: Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів / кол. авторів; кер. автор. кол. А.О. Приятельчук. – Київ: Вадекс, 2021.– 560 с. ISBN 978-966-9725-75-2

Керівник авторського колективу:
проф. Приятельчук А.О.

Авторський колектив:
Губерський Л.В., академік НАН України, доктор філософських наук, професор; Приятельчук А.О., кандидат філософських наук, професор; Сайтарли І.А., доктор філософських наук, професор; Шашкова Л.О., доктор філософських наук, професор; Корабльова В.М., доктор філософських наук; Аташкаде Р.В., кандидат філософських наук; Власенко Ф.П., кандидат філософських наук, доцент; Гончаренко М.М., кандидат філософських наук; Іщенко О.М., кандидат філософських наук, доцент; Караульна Н.В., кандидат філософських наук, доцент; Колотило В.В., кандидат філософських наук, доцент; Левченюк Є.В., кандидат філософських наук, доцент; Облова Л.А., кандидат філософських наук, доцент; Сєрова Ю.В., кандидат філософських наук; Солдатська Т.І., кандидат філософських наук; Товмаш Д.А., кандидат філософських наук, доцент.

Рецензенти:
Предко О.І. – доктор філософських наук, професор, професор кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Козловець М.А. – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Утюж І.Г. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри суспільних дисциплін Запорізького державного медичного університету.


Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
протокол №14 від 24 червня 2021 р.

Ухвалено науково-методичною комісією філософського факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
протокол №12 від 11 червня 2021 р.

Представлений навчальний посібник є результатом багаторічного викладання дисципліни «Філософія» колективом кафедри філософії гуманітарних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка для студентів гуманітарних спеціальностей. Структурно й змістовно посібник орієнтований на формування в студентів критичного й масштабного мислення, гуманістичних цінностей, активної життєвої позиції, відповідального вибору шляхів особистого саморозвитку.

Основну увагу автори приділили розгляду особливостей становлення та функціонування філософії, сутності людини, проблем буття, свідомості, пізнання, розвитку особистості та суспільства. Філософія представлена в основних її вимірах: світогляд, методологія, наука, духовність, де центральне місце відводиться людині як суб’єкту пізнання та соціальної дії, який не тільки споглядає світ, а й активно, творчо перетворює його відповідно до своїх потреб та інтересів.

 

Гості on-line

На даний момент 5 гостей на сайті
Головна Видання Філософія: Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів