Діденко В.Ф. Нинілогія людського буття: монографія

Друк

Діденко В.Ф. Нинілогія людського буття: монографія. / В.Ф. Діденко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. – 210 с.

 

Проаналізовано фундаментальні властивості нового інтегрального поняття "одно-часо-місце-зміна" для осмислення сутності сучасного людського буття. Автор започатковує основи нинілогії як філософії сучасності, розкриває цілісний монозв'язок часо-простору та змін сутності сучасного людського буття. Екзистенційно-світоглядне спрямування дослідження вписує його у Київську філософську школу.

Для науковців, фахівців в онтології, філософській антропології, соціальній філософії та гуманітарних наук.