Корабльова В. М. Соціальні смисли ідеології: Монографія

Друк

Корабльова В. М. Соціальні смисли ідеології [Текст]: Монографія / В. М. Корабльова. – К.: ВАДЕКС, 2014. – 350 c. - 300 экз. - ISBN 978-966-9725-16-5

У монографії пропонується соціально-філософська концептуалізація ідеології з урахуванням сучасних контекстів, що передбачає залучення широкого кола феноменів – політичного, економічного, культурного штибу. Стрижень роботи складає соціально-феноменологічний підхід, доповнений культурною герменевтикою та напрацюваннями представників шкіл постмарксизму. Представлена оптика уможливлює вихід за межі пейоративного витлумачення поняття та продукує нові аргументи в дискусії щодо «кінця ідеології». Окрему частину дослідження складає аплікація авторського концепта на площину пострадянської України.

Для фахівців у царині соціальної та політичної філософії, філософської антропології, глобалістики, постколоніальних та ідеологічних студій, а також усіх, хто цікавиться тематикою ідеології.