Кафедра філософії гуманітарних наук

Нариси з сучасної філософії: Навчальний посібник для магістрів та здобувачів ступеня доктора філософії

e-mail Друк PDF

Сайтарли І.А., Іщенко О.М., Приятельчук А.О.

Нариси з сучасної філософії: Навчальний посібник для магістрів та здобувачів ступеня доктора філософії / І.А. Сайтарли, О.М. Іщенко, А.О. Приятельчук (За ред. академіка НАН України Л.В. Губерського). – К.: «ВАДЕКС», 2016. – 370 с.

ISBN 978-966-9725-32-5

Навчальний посібник підготовлений викладачами кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка для магістрів та здобувачів ступеня доктора філософії.

У ньому висвітлені фундаментальні напрямки та стратегії сучасної філософії у контексті їх визначального впливу на розвиток методології соціогуманітарного пізнання.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Тема 1. Антропологічна та суспільствознавча інтенції сучасної філософії.

Філософія та метафізика.

Людиновимірний характер філософських методологій ХХ ст.: феноменологія, психоаналіз, структуралізм.

Суспільствознавчий акцент сучасної філософії.

Тема 2. Парадокси сучасної та постсучасної онтологій: від екзистенції до симулякру.

Методологічне підґрунтя «філософії існування».

Структури екзистенції та проблема свободи.

Метаонтологія симулякру.

Тема 3. Ідейний внесок психоаналізу у становлення філософської антропології ХХ століття.

Психоаналітична концепція «несвідомого».

Вчення  про «Едипів комплекс».

Питання про засади деструктивного лібідо.

Тема 4. Предмет та методологічні стратегії сучасного соціально-філософського дискурсу.

Метафізична проблема детермінант суспільно-історичного процесу.

Цивілізаційний підхід та «класове» питання.

Структуралістський зворот у соціальних вченнях.

Тема 5. Соціально-критична теорія.

Соціально-критична теорія «франкфуртської школи».

Шизаналіз як соціально-філософський проект сучасності.

Від «дисциплінарного суспільства» до «суспільства божевільних».

Тема 6. «Масове суспільство» як центральний наратив постсучасної філософії.

Концепції масового суспільства.

Капіталістичне підґрунтя глобалізації.

Фактор культурної (цивілізаційної) ідентичності.

Тема 7. Політичний контекст постсучасної філософської теорії.

Ідея соціальної держави.

Постдемократичний зсув у сучасному суспільстві.

Питання «присмерку» громадянського суспільства та криза «мінімальної держави».

Тема 8.Тематика гендеру у сучасній філософії.

Концептуальні та суспільно-історичні засади філософії гендеру.

Психоаналітична теорія статі та її критика у феміністичних психоаналізі та екзистенціалізмі.

Філософія статі в епоху постмодерну.

ПІСЛЯМОВА

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

 

Гості on-line

На даний момент 1 гість на сайті
Головна Видання Нариси з сучасної філософії: Навчальний посібник для магістрів та здобувачів ступеня доктора філософії